Sim Taxi 2

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0988.81.81.81 550.000.000 Viettel Sim taxi Đặt mua
2 0979.81.81.81 560.000.000 Viettel Sim taxi Đặt mua
3 09.81.85.85.85 279.000.000 Viettel Sim taxi Đặt mua
4 0909.25.25.25 333.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
5 0964.18.18.18 168.000.000 Viettel Sim taxi Đặt mua
6 0943.38.38.38 210.000.000 Vinaphone Sim taxi Đặt mua
7 0946.90.90.90 160.000.000 Vinaphone Sim taxi Đặt mua
8 0945.89.89.89 468.000.000 Vinaphone Sim taxi Đặt mua
9 0768.76.76.76 40.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
10 07.74.76.76.76 40.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
11 0773.17.17.17 33.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
12 0794.73.73.73 40.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
13 0776.61.61.61 45.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
14 0784.31.31.31 36.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
15 0349.57.57.57 36.000.000 Viettel Sim taxi Đặt mua
16 07.85.65.65.65 50.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
17 0704.57.57.57 40.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
18 0842.65.65.65 40.000.000 Vinaphone Sim taxi Đặt mua
19 0798.82.82.82 45.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
20 0772.58.58.58 50.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
21 0703.76.76.76 45.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
22 0965.21.21.21 80.000.000 Viettel Sim taxi Đặt mua
23 0826.59.59.59 60.000.000 Vinaphone Sim taxi Đặt mua
24 0947.76.76.76 140.000.000 Vinaphone Sim taxi Đặt mua
25 0703.80.80.80 45.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
26 0942.96.96.96 230.000.000 Vinaphone Sim taxi Đặt mua
27 0783.59.59.59 70.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
28 07.82.85.85.85 50.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
29 0765.34.34.34 30.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
30 0798.70.70.70 36.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
31 0786.57.57.57 40.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
32 0773.15.15.15 45.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
33 0777.14.14.14 55.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
34 0784.60.60.60 40.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
35 0768.32.32.32 33.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
36 0783.67.67.67 45.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
37 0786.70.70.70 33.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
38 0703.87.87.87 45.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
39 0769.71.71.71 40.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
40 0764.76.76.76 33.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
41 0793.82.82.82 45.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
42 0949.76.76.76 150.000.000 Vinaphone Sim taxi Đặt mua
43 0762.96.96.96 55.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
44 0797.81.81.81 50.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
45 0767.51.51.51 40.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
46 0783.64.64.64 36.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
47 0795.76.76.76 36.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
48 0764.87.87.87 40.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
49 0799.84.84.84 45.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua
50 0773.19.19.19 50.000.000 Mobifone Sim taxi Đặt mua