Sim Ngũ Quý 2

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0975.322222 250.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
2 09823.22222 410.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
3 096.39.22222 333.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
4 097.68.22222 350.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
5 08668.22222 236.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
6 03.999.22222 236.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
7 098.19.22222 310.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
8 086.98.22222 128.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
9 08.689.22222 156.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
10 086.83.22222 150.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
11 086.58.22222 128.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
12 08.656.22222 156.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
13 03939.22222 189.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
14 03.888.22222 236.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
15 033.88.22222 189.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
16 033.99.22222 189.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
17 098.13.22222 245.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
18 0835.022222 74.800.000 Vinaphone Sim ngũ quý Đặt mua
19 0987.022222 270.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
20 09.020.22222 468.000.000 Mobifone Sim ngũ quý Đặt mua
21 098.10.22222 296.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
22 05698.22222 91.900.000 Vietnamobile Sim ngũ quý Đặt mua
23 091.2922222 408.000.000 Vinaphone Sim ngũ quý Đặt mua
24 03897.22222 84.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
25 05286.22222 113.000.000 Vietnamobile Sim ngũ quý Đặt mua
26 05883.22222 105.000.000 Vietnamobile Sim ngũ quý Đặt mua
27 087.68.22222 97.100.000 iTelecom Sim ngũ quý Đặt mua
28 05683.22222 91.900.000 Vietnamobile Sim ngũ quý Đặt mua
29 09.636.22222 420.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
30 05878.22222 87.000.000 Vietnamobile Sim ngũ quý Đặt mua
31 09.171.22222 250.000.000 Vinaphone Sim ngũ quý Đặt mua
32 0994.822222 209.000.000 Gmobile Sim ngũ quý Đặt mua
33 0902.122222 470.000.000 Mobifone Sim ngũ quý Đặt mua
34 03827.22222 94.100.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
35 08.474.22222 60.000.000 Vinaphone Sim ngũ quý Đặt mua
36 098.67.22222 240.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
37 086.57.22222 87.200.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
38 09.233.22222 284.000.000 Vietnamobile Sim ngũ quý Đặt mua
39 0995.422222 208.000.000 Gmobile Sim ngũ quý Đặt mua
40 08666.22222 297.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
41 097.39.22222 360.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
42 08687.22222 94.100.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
43 08126.22222 113.000.000 Vinaphone Sim ngũ quý Đặt mua
44 087.66.22222 113.000.000 iTelecom Sim ngũ quý Đặt mua
45 08760.22222 65.500.000 iTelecom Sim ngũ quý Đặt mua
46 08453.22222 63.200.000 Vinaphone Sim ngũ quý Đặt mua
47 0994.022222 209.000.000 Gmobile Sim ngũ quý Đặt mua
48 09.234.22222 252.000.000 Vietnamobile Sim ngũ quý Đặt mua
49 097.83.22222 330.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua
50 0977.122222 350.000.000 Viettel Sim ngũ quý Đặt mua