Sim Năm Sinh 2008

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0764.47.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 0397.05.02.08 980.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
3 0348.07.0808 1.330.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
4 0798.85.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
5 0839.08.05.08 980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 0934.09.08.08 2.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
7 0707.83.2008 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0377.10.0808 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
9 0359.76.2008 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
10 0931.17.08.08 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0775.08.11.08 1.330.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0777.06.07.08 14.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0583.81.2008 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
14 0794.08.04.08 980.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0853.07.0808 1.330.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0932.55.2008 2.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0774.17.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0974.23.2008 2.600.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
19 0583.56.2008 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
20 0764.12.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0708.76.2008 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0837.08.09.08 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0794.08.11.08 980.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0786.28.08.08 1.250.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0785.96.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0333.35.2008 3.000.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
27 0328.20.03.08 980.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
28 0775.02.01.08 1.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0797.17.08.08 1.330.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0775.13.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0384.25.2008 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
32 0703.56.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0354.04.2008 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
34 0888.23.06.08 840.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 0889.02.11.08 910.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0777.14.08.08 1.980.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0353.17.2008 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
38 0399.31.2008 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
39 0777.08.11.08 1.330.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0786.06.07.08 5.800.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0945.02.08.08 1.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0949.43.2008 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
43 0931.16.08.08 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0828.14.11.08 910.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
45 0769.63.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0707.35.2008 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0786.70.2008 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0797.47.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 09.3113.08.08 4.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0777.02.08.08 2.280.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua