Sim Năm Sinh 2005

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0961.22.0505 3.300.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 09.6116.0505 7.900.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
3 0971.12.0505 1.700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
4 09.8118.0505 7.300.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
5 097.123.0505 7.300.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 0971.21.0505 1.700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
7 08.18.01.2005 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0949.40.2005 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0785.95.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0567.42.2005 880.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
11 0797.98.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0828.21.06.05 910.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 0387.22.2005 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
14 0798.85.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0765.84.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0365.86.2005 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
17 0888.06.04.05 980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0375.53.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
19 0839.08.08.05 980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
20 0353.80.2005 1.180.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
21 0377.10.0505 980.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
22 0786.34.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0981.09.01.05 910.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
24 0937.22.05.05 2.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0857.11.09.05 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
26 0786.70.2005 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0888.02.06.05 980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
28 0352.41.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
29 0934.09.05.05 2.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0785.19.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0389.81.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
32 0707.87.2005 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0359.76.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
34 0399.31.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
35 0825.01.08.05 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0778.05.04.05 980.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0707.35.2005 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0918.13.2005 2.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 0707.83.2005 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0774.11.0505 1.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0798.35.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0369.84.2005 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
43 0778.76.2005 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0888.12.02.05 840.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
45 0786.01.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0388.22.2005 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
47 0888.13.10.05 840.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
48 0797.17.05.05 1.330.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0764.47.2005 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0357.20.2005 1.180.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua