Sim Năm Sinh 1999

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0986.11.11.99 77.000.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 090.81.81.999 99.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
3 0943.22.06.99 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 0343.08.1199 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
5 0358.0303.99 1.330.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 0914.09.12.99 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0836.1111.99 13.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0346.07.1199 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
9 0797.170.999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0942.18.08.99 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
11 0386.31.1199 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
12 0398.26.08.99 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
13 0937.24.11.99 4.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0767.1111.99 13.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0336.25.01.99 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
16 0938.27.11.99 4.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0358.31.1199 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
18 0373.441.999 6.000.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
19 0343.15.1199 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
20 0946.20.05.99 1.250.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0942.16.08.99 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0827.411.999 8.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0943.28.04.99 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
24 0775.08.11.99 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0946.28.08.99 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
26 0373.070.999 8.000.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
27 0346.02.1199 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
28 0328.29.05.99 1.100.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
29 0914.28.04.99 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
30 0784.651.999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0779.661.999 8.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0942.19.08.99 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0777.141.999 10.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0345.31.1199 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
35 0784.201.999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0914.24.10.99 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
37 0931.15.11.99 4.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0786.28.11.99 1.250.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0931.280.699 1.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0931.200.499 1.710.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0776.120.999 4.800.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0931.26.08.99 1.210.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0785.08.08.99 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0778.02.1999 5.700.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0931.210.599 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0933.25.10.99 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0765.79.1999 8.800.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0937.53.1999 18.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0937.22.04.99 1.290.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0769.86.1999 6.200.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua