Sim Năm Sinh 1996

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0765.82.1996 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 0914.30.10.96 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0943.09.08.96 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 0989.18.07.96 2.800.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
5 093.24.3.1996 3.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
6 0967.04.03.96 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
7 0778.85.1996 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0385.73.1996 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
9 093.24.1.1996 3.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0764.31.1996 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0785.19.1996 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0564.08.1996 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
13 0798.22.1996 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 077.5.02.1996 1.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0916.12.03.96 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0583.73.1996 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
17 0946.09.11.96 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0707.31.1996 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0916.20.07.96 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
20 0813.34.1996 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0914.28.07.96 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0914.28.05.96 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0707.35.1996 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0919.27.08.96 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
25 0944.09.08.96 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
26 0989.07.01.96 2.800.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
27 0914.28.04.96 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
28 0974.25.01.96 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
29 0914.08.09.96 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
30 0901.25.09.96 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0963.07.04.96 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
32 0857.11.08.96 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0785.97.1996 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0944.09.11.96 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 0786.67.1996 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0765.74.1996 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0829.14.1996 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
38 0786.64.1996 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0917.09.04.96 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
40 0762.15.1996 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0359.77.1996 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
42 0773.84.1996 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0792.59.1996 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0962.28.04.96 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
45 0589.22.1996 880.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
46 0914.28.02.96 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 0777.05.1996 1.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0989.07.07.96 2.800.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
49 0769.61.1996 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0589.26.11.96 600.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua