Sim Năm Sinh 1994

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0333.07.08.94 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 0786.67.1994 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
3 0888.05.02.94 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 07.9993.1994 2.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
5 0795.04.1994 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
6 0855.51.1994 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0779.78.1994 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0786.03.1994 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
9 0774.13.1994 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0888.24.02.94 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
11 0944.09.11.94 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0984.27.01.94 1.330.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
13 0703.47.1994 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0975.26.12.94 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
15 0587.65.1994 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
16 0765.85.1994 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0979.24.03.94 1.750.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
18 0377.290.294 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
19 0789.97.1994 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0583.42.1994 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
21 0333.07.09.94 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
22 0707.87.1994 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0938.04.09.94 1.330.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0938.08.07.94 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 077.5.02.1994 1.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0859.09.01.94 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
27 0707.80.1994 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0982.19.01.94 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
29 0786.32.1994 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0707.32.1994 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0962.18.03.94 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
32 0765.76.1994 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0564.09.1994 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
34 0888.02.07.94 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 0849.01.03.94 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0798.22.1994 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0708.76.1994 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0888.30.12.94 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 0828.19.02.94 910.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
40 0888.13.11.94 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
41 0764.98.1994 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0777.81.1994 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0827.97.1994 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
44 0567.72.1994 880.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
45 0888.26.10.94 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 0945.09.11.94 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 0987.03.01.94 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
48 0385.73.1994 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
49 0856.06.11.94 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
50 0938.06.10.94 1.330.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua