Sim Năm Sinh 1992

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0888.29.07.92 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
2 0777.93.1992 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
3 0966.23.06.92 1.750.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
4 0786.28.1992 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
5 0353.25.02.92 980.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 0917.22.01.92 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0784.88.1992 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0945.09.11.92 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0917.08.11.92 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0365.46.1992 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
11 0767.53.1992 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0328.77.1992 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
13 0398.72.1992 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
14 0336.03.05.92 980.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
15 0708.76.1992 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0786.64.1992 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0914.28.11.92 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0765.77.1992 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0786.67.1992 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0769.61.1992 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0855.25.03.92 910.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0813.27.1992 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0703.25.1992 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0703.56.1992 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0707.85.1992 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0797.63.1992 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0962.17.04.92 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
28 0707.32.1992 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0786.57.1992 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0385.73.1992 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
31 0703.65.1992 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0765.84.1992 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0857.28.01.92 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
34 0775.02.02.92 1.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0888.25.04.92 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0797.59.1992 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0914.01.07.92 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
38 0857.13.03.92 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 0796.01.1992 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0963.18.01.92 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
41 0888.07.05.92 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0775.18.1992 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0333.05.11.92 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
44 0707.81.1992 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0888.04.09.92 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 0797.47.1992 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0762.21.1992 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0703.48.1992 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 077.5.02.1992 1.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0786.06.1992 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua