Sim Năm Sinh 1991

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 07.9779.1991 5.800.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 079.345.1991 3.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
3 079.222.1991 6.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
4 070.333.1991 4.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
5 0797.59.1991 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
6 0397.83.1991 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
7 0773.90.1991 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0786.01.1991 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
9 0707.35.1991 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0583.34.1991 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
11 0784.73.1991 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 077.5.02.1991 1.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0798.23.1991 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0703.25.1991 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0917.26.01.91 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0786.28.1991 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0829.14.1991 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0938.17.02.91 1.330.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0785.191.191 9.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0914.21.06.91 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0777.05.1991 1.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0798.93.1991 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0888.26.07.91 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
24 07.9993.1991 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0777.81.1991 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0914.26.01.91 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
27 0764.991.991 16.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0785.991.991 16.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0333.07.09.91 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
30 0786.67.1991 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0784.45.1991 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0942.09.08.91 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0962.04.12.91 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
34 0888.15.03.91 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 0855.21.03.91 910.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0914.28.10.91 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
37 0708.76.1991 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0786.06.1991 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0962.17.06.91 1.680.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
40 0385.73.1991 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
41 0888.12.07.91 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0853.41.1991 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
43 0914.28.06.91 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
44 0797.191.191 13.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0785.94.1991 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0813.34.1991 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 0979.31.04.91 1.750.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
48 0583.16.11.91 600.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
49 0813.24.05.91 770.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
50 0918.26.08.91 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua