Sim Năm Sinh 1989

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 070.333.1989 3.650.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 0346.31.05.89 390.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
3 0765.84.1989 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
4 0776.64.1989 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
5 0587.88.1989 950.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
6 0796.01.1989 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
7 0786.03.1989 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0365.46.1989 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
9 0703.25.1989 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0775.96.1989 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0764.23.1989 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0769.01.1989 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0786.67.1989 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0587.68.1989 1.680.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
15 0797.47.1989 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0786.42.1989 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0785.94.1989 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0796.28.1989 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0786.28.1989 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0333.07.12.89 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
21 0829.14.1989 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0584.26.08.89 600.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
23 0385.73.1989 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
24 0707.35.1989 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0589.08.03.89 600.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
26 0397.51.1989 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
27 0387.13.05.89 980.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
28 0585.28.02.89 600.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
29 07.9993.1989 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0703.080.789 3.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0773.75.1989 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0766.151.989 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0769.61.1989 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0888.25.04.89 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 0786.280.789 1.250.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0762.21.1989 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0564.11.10.89 630.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
38 0937.26.04.89 1.330.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0785.87.1989 2.090.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0792.100.789 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0792.20.1989 1.860.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0784.78.1989 1.860.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0797.160.789 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0798.280.789 1.860.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0793.41.1989 1.860.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0786.150.789 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0785.69.1989 2.090.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0901.290.289 1.330.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0785.030.789 1.940.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0794.45.1989 1.860.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua